NATUURLEXICON


Ponto-Kaspische Aasgarnaal      

Limnomysis benedeni


De Ponto-Kaspische Aasgarnaal Limnomysis benedeni is een kreeftachtige die voor het eerst in 2005 in Vlaanderen werd aangetroffen in de provincie Antwerpen. Hij komt uit de Ponto-Kaspische regio, dit is het noordelijk gelegen gebied rond de Zwarte en Kaspische Zee en omvat onder meer de Donau-delta. Deze soort werd in 1997 voor het eerst in Nederland gezien.  

Deze garnaal is 6 tot 13 mm lang. De kleur varieert van donkerbruin tot doorschijnend. De antennale schubben zijn subovaal.

Bij de mannetjes komt de exopodiet van het vierde paar zwempoten (pleopoden) nooit tot de basis van de zwempoten (uropoden). De staartplaat (telson) is kort trapeziumvormig en de achterrand ervan is licht ingesneden.

Zoals vele Ponto-Kaspische soorten is deze aasgarnaal aangepast aan lage zoutgehalten.

Hij heeft een voorkeur voor stilstaand water met waterplanten bij de oeverlijn. Waar waterplanten ontbreken, houdt hij zich meestal op nabij harde substraten. Hij is lichtminnend: men treft vaak grote concentraties op een diepte tot 0,5 m, maar men vindt ook exemplaren tot op een diepte van 6 m.

Het voedsel bestaat uit planktonische algen of draadalgen, die groeien op waterplanten of stenen. De dieren planten zich voort van maart tot november, voornamelijk tussen waterplanten.

Deze soort werd vanaf de jaren 1950 uitgezet als visvoedsel in wateren langsheen de Baltische kust en in het Balatonmeer (Hongarije). Via de Donau, het Main-Donaukanaal en de Rijn kwam hij in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen terecht.Home