NATUURLEXICON


Poppenorchis

Orchis anthropophora


De Poppenorchis Orchis anthropophora komt alleen voor op kalkhoudende grond in de duinen. Het is een zeldzame plant.

Deze plant bereikt een hoogte van 10 tot 40 cm. De bladeren zijn langwerpig, glanzend groen en staan aan de voet van de plant in een rozet. Hogerop zijn ze stengelomvattend.

De bloemen zijn groengeel met rood- of bruinachtige randjes en lijntjes. De plant bloeit van april tot juni. De zaden zijn pas rijp na augustus.  

Deze orchidee is gevoelig voor het wegvallen van extensief gebruik van de grond, zware bemesting, verdroging, vernietiging van de groeiplaatsen, vervuiling en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Home