NATUURLEXICON


Populierenbladsteelgalmug      

Contarinia petioli


De Populierenbladsteelgalmug Contarinia petioli is een tamelijk algemene galmug die eerst groene, daarna rode, ronde gallen vormt van ongeveer 1 cm in doorsnede aan de bladstelen van populierenbladeren. Uit de Nederlandse naam van deze soort kan men bijna haar ecologie afleiden.

Er komen vaak meerdere gallen van deze soort bij elkaar voor.

De favoriete waardboom is de Ratelpopulier Populus tremula.  

Aan de gal ontwikkelt zich aan de zijkanten een kegelvormig aangroeisel dat zich opent en waaruit de bewoner –de larve van de galmug- kan ontsnappen.


Home