NATUURLEXICON


Populierenpijlstaart      

Laothoe populi


De Populierenpijlstaart Laothoe populi is een pijlstaartvlinder die nog tamelijk algemeen voorkomt in vochtige, bosachtige gebieden, in bosranden, op vochtige weilanden, grienden en langs grote rivieren. Hij bezoekt ook parken en tuinen. Deze nachtvlinder wordt aangetrokken door verlichte vensters.  

Deze vlinder meet tot 45 mm en heeft een vleugelspanning tot 90 mm. Hij heeft roodbruine vlekken in de wortelstreek van de achtervleugels. In rust zijn de voorvleugels naar achteren gebogen. De bruine vleugels zorgen voor een goede camouflage op boomschors. Niet alleen de kleur van een dood populierenblad wordt geïmiteerd, maar ook de nerf en de gelobde rand. De vlinder vouwt in rust ook nog eens de achtervleugels naar voren zodat hij nog moeilijk als vlinder wordt herkend.

Deze vlinder vliegt van mei tot augustus.

De rups heeft gele strepen en rode vlekjes.

De waardplanten van de rupsen zijn Boswilg Salix caprea, Katwilg Salix viminalis en Ratelpopulier Populus tremula.

Jaarlijks zijn er 2 tot 3 generaties. De volwassen vlinders nemen geen voedsel meer op.

De Populierenpijlstaart is één van de algemeenste pijlstaartsoorten in Vlaanderen en Nederland.

 

Home