NATUURLEXICON


Populierenschijfzwam      

Encoelia fascicularis


De Populierenschijfzwam Encoelia fascicularis is een donkerbruine tot zwartbruine schijfvormige zwam met een zilvergrijze, donkergrijze of grauwzwarte buitenkant en een donkerbruine tot zwarte binnenzijde. De bovenrand van de schijf is opvallend grofkorrelig grijswit berijpt. De schijf neemt soms de vorm aan van een ondiepe beker.  De schotel is in droge toestand gesloten en samengeknepen en pas bij verouderen of bij vochtig weer uitgespreid.

Deze zeldzame zwam groeit op dode, losliggende stammen en takken van Populier-soorten Populus species zoals Ratelpopulier Populus tremula. Soms vindt men de zwam ook op Gewone Es Fraxinus excelsior en Wilg-soorten Salix species.  

Home