NATUURLEXICON


Populierenwoudzwever      

Criorhina pachymera


De Populierenwoudzwever Criorhina pachymera is een grote, bijachtige zweefvlieg. Het mannetje heeft zeer dikke achterdijen; deze zijn bij het vrouwtje minder sterk verdikt. De vlieg meet 13 tot 19 mm.

Deze zeldzame vlieg komt van half april tot eind juni vooral voor in loofbossen op voedselrijke grond, maar is ook te zien op geïsoleerde groeiplaatsen van Populier-soorten Populus species in cultuurlandschappen, zoals populierenlanen in het agrarisch gebied.

De volwassen vlieg bezoeken vaak de hoogste bloemen van bloeiende struiken, zoals Meidoorn-soorten Crataegus species.

De larve ontwikkelt zich in rottend hout, waarschijnlijk van Populier-soorten.  

Home