NATUURLEXICON


Populierleemhoed      

Agrocybe cylindracea


De Populierleemhoed Agrocybe cylindracea is een zwam die groeit uit spleten op levend en dood hout van Wilg-soorten Salix species en Populier-soorten Populus species. Het is een middelgrote soort.

Jonge exemplaren zijn bruinig en halfbolvormig; later verbleken ze.

Bij het verouderen gaat de hoed verschillende barsten vertonen.

De steel heeft een goed ontwikkelde ring met een vlokkige onderzijde.

Home