NATUURLEXICON


Porseleinvlinder      

Abraxas sylvata


De Porseleinvlinder Abraxas sylvata behoort tot de spanners.

Hij heeft een vleugelspanning tot 4 cm en vliegt van mei tot augustus. Hij heeft witte vleugels met bruine verspreide vlekken. Het is een plaatselijk vrij algemene soort van vochtige loofbossen en komt ook wel in tuinen in bosvrije gebieden voor.

De vlinder is vaak op Bosbingelkruid Mercurialis perennis te vinden.

De rups is lichtbruin gekleurd en voorzien van zwarte en gele lijnen. Ze lijkt op de rups van de Bonte Bessenvlinder Abraxas grossulariata, maar heeft geen zwarte stippen. De waardplanten van de rupsen zijn Ruwe Iep Ulmus glabra (vooral), Ruwe Berk Betula pendula, Beuk Fagus sylvatica, Sporkehout Rhamnus frangula en Vogelkers Prunus padus.

Home