NATUURLEXICON


Postelein      

Portulaca oleracea


De Postelein Portulaca oleracea is een adventieve akkerplant. Deze soort komt oorspronkelijk uit Midden-Europa. In de Romeinse Tijd werd de plant naar onze streken gebracht en gekweekt. De cultuurvorm wordt nog altijd gekweekt.

Het is een warmteminnende soort, die vooral op open, vaak stenige plaatsen groeit in tuinen, tussen plaveisel, aan rivieroevers en op ruderale plaatsen. Ze is goed bestand tegen warmte en droogte, maar kan minder goed tegen koude. Als de gemiddelde dagtemperatuur onder de 10 °C komt, sterft de plant af. In warme zomers kan ze massaal opkomen.

De Postelein bloeit van juni tot de eerste vorst. De bloemen zijn geel en staan in bundels of kransen. De bladeren zijn langwerpig.  

 

Home