NATUURLEXICON


Prachtamaniet

Amanita ceciliae


De Prachtamaniet Amanita ceciliae komt voor in loofbossen op vochtige, voedselrijke klei en in loofhoutsingels en bosranden op een droge en voedselarme bodem.

Het is een mycorrhizavormende soort bij diverse loofbomen. Het is een karakteristieke soort van oude eikenlanen op rivierklei.

 

Home