NATUURLEXICON


Prachtboleet

Boletus speciosus


De Prachtboleet Boletus speciosus komt voor in loofhoutsingels en bosranden op een droge en voedselarme bodem.

Het is een mycorrhizavomende soort bij oude exemplaren van Eik-soorten Quercus species en Linde-soorten Tilia species. De soort is gevoelig voor vermesting.

 

Home