NATUURLEXICON


Prachtmierspin

Micaria dives


De Prachtmierspin Micaria dives is een spin die voorkomt onder stenen in droge terreinen, droge, schrale graslanden met pollen en mieren en in helmduinen zowel in de zeereep als in binnenduinranden.

Deze soort kan men vaak zien rondrennen bij zonnig weer. De mier is volwassen in de maanden mei-juni.  

Home