NATUURLEXICON


Prachtmycena

Mycena crocata


De Prachtmycena Mycena crocata is een zwam, die groeit op klein dood hout van Beuk Fagus sylvatica. Het betreft meestal oud dood hout dat zich op vochtige, lemige of kalkhoudende bodems bevindt.

Hij scheidt een jodiumkleurig vocht af bij beschadiging.

Het is een zeldzame soort met een verspreid voorkomen in Nederland en Vlaanderen. Deze zwam breidt zich recent (2008) uit in Vlaanderen.


Home