NATUURLEXICON


Prachtwapenvlieg

Chloromyia formosa


De Prachtwapenvlieg Chloromyia formosa meet tot 9 mm en komt van april tot augustus algemeen voor in vochtige bossen, hagen en tuinen.

Het is een donker gekleurde, slanke wapenvlieg met een blauwe, groene of violette metaalglans. De ogen zijn zichtbaar behaard.

Deze vlieg is vaak op schermbloemen te vinden. Ze vertoeft vaak in het gezelschap van zweefvliegen.

De larve leeft op een vochtige bodem, vooral in bladstrooisel. Ze voedt zich met rottend materiaal.

In de literatuur staat een geval beschreven waarbij een vrouwtje van deze wapenvlieg werd aangevallen en onthoofd door een wesp.  


Home