NATUURLEXICON


Priapsworm

Priapulus caudatus


De Priapsworm Priapulus caudatus is een vleeskleurige draadworm, die leeft in bodemmodder langs de kust.


Home