NATUURLEXICON


Priembladmos

Dicranodontium denudatum


Het Priembladmos Dicranodontium denudatum is een mos met smalle, lijnvormige bladeren. Dikwijls zijn alle bladeren naar een zelfde richting gebogen. De soort komt meestal voor op een zuur substraat.

Typisch voor dit mos is dat de onderste blaadjes zeer gemakkelijk afvallen en zo zorgen voor de ongeslachtelijke voortplanting. Hierdoor zijn de stengels onderaan onbebladerd.

Deze soort werd voor het eerst in Vlaanderen gevonden in november 2010 in het Zevenbergenbos te Ranst (Antenne, jaargang 5, nr.3, p.24). Op de vindplaats kwam de soort voor op de voet van oude Zomereiken Quercus robur. In Nederland is het een zeer zeldzame soort.


Home