NATUURLEXICON


Priemkruid

Subularia aquatica


Het Priemkruid Subularia aquatica is een plant die voorkomt op het droog komende deel van plassen op de heide en van vijvers en sloten in zandstroken.

Deze plant was gedurende lange tijd uiterst zeldzaam.Home