NATUURLEXICON


Primulagitje

Cheilosia antiqua   


Het Primulagitje Cheilosia antiqua is een klein donker gitje met kale ogen en donkere poten. De vleugelbasis is donker. Deze zweefvlieg meet 6 tot 8 mm.

Deze zeer zeldzame zweefvlieg bewoont vochtige tot natte humusrijke plekken in loofbossen, onder meer kwelrijke plaatsen of dichtgegroeide beekmeanders. In de omgeving moeten er Sleutelbloem-soorten Primula species en Dotterbloemen Caltha palustris aanwezig zijn. De zweefvlieg komt voor van april tot juni.

Home