NATUURLEXICON


Zuiders Waterezeltje

Proasellus coxalis   


Het Zuiders Waterezeltje Proasellus coxalis is een zoetwaterpissebed. Het is vermoedelijk een allochtone soort die met schepen vanuit het Middellandse Zeegebied bij ons terechtkwam.

Het mannetje meet 7 tot 10 mm. Het vrouwtje meet 5 tot 8 mm.

Deze pissebed is grijsbruin, soms beide, of ongekleurd.

De ogen bestaan uit enkele donkere (zwarte) ocellen. De donkere tekening gaat aan de achterrand geleidelijk, in de vorm van vlekken, over in een lichte vlek.

De soort werd in 2005 in Vlaanderen aangetroffen (gedetermineerd), maar komt waarschijnlijk reeds sedert 1948 in Vlaanderen voor.

De soort werd in 1978 voor het eerst in Nederland gemeld.

Home