NATUURLEXICON


Pronksteelboleet

Boletus calopus   


De Pronksteelboleet Boletus calopus komt voor in beukenbossen en oude beukenlanen op zure voedselarme zand- en leemgronden. Het is een mycorrhizavormende zwam bij Beuk Fagus sylvatica. Deze zwam heeft een bleke hoed, gele poriën en een rode steel met een bleke nettekening.  

De soort is gevoelig voor vermesting van de groeiplaatsen.

Het behoud van oude beukenlanen is voor deze soort van belang.


Home