NATUURLEXICON


Pruikzwam  

Hericium erinaceus


De Pruikzwam Hericium erinaceus is een plaatjesloze vlieszwam. Hij is kussen- tot consolevormig en heeft een diameter tot 25 cm. De hoed is knolvormig en omgeven door stekels. De stekels zijn tot 6 cm lang.

Hij komt als necrotrofe wondparasiet voor op stamwonden van loofbomen (Beuk, Eik, Es) in loofbossen, in parken en langs lanen. Hij groeit als een zwakteparasiet in het kernhout.

Het is een parasiet en nadien een saprofiet. De gastheren betreffen veelal ouder wordende Beuken Fagus sylvatica, onderhevig aan stress. Het kappen van deze Beuken is ongunstig voor deze zwam. De zwam dringt met het mycelium door tot in de kern van het substraat, tot dit helemaal ontbindt.

Soms zijn er aan deze zwam zogenaamde guttatiedruppels te zien. Guttatie ontstaat doordat de paddenstoel tijdens het groeien overtollig transportwater naar buiten perst. Op vochtige dagen verdampt dat water niet en blijven de druppels aan de paddenstoel hangen.


Home