NATUURLEXICON


Prunusspanner  

Aleucis distinctata


De Prunusspanner Aleucis distinctata is een vlinder die behoort tot de spanners.  

De rupsen leven op Sleedoorn Prunus spinosa en Meidoorn-soorten Crataegus species. De vliegtijd van deze vlinder valt samen met de bloei van de waardplanten. De meeste vlinders worden in april gezien.


Home