NATUURLEXICON


Psi-uil  

Acronicta psi  


De Psi-uil Acronicta psi is een uiltje met een spanwijdte tot 4 cm. De vlinder is te zien van mei tot september in bosachtige streken, vooral in bosranden. De voorvleugels zijn grijsbruin en hebben vaak 2 zwarte, pijlvormige strepen.

De rups is zeer bont gekleurd , lang behaard en heeft op het eerste segment van het achterlijf een onbehaard zwart uitgroeisel.

De rupsen komen vrij laag in de bomen voor. De verpopping gebeurt in vermolmd hout of in de grond. Deze vlinder lijkt sterk op de Drietand Acronicta tridens, maar deze laatste is meestal donkerder gekleurd en de rups heeft op het eerste achterlijfsegment een behaard knobbeltje.

De waardplanten zijn Sleedoorn Prunus spinosa, Meidoorn-soorten Crataegus species en Berk-soorten Betula species, vooral Ruwe Berk Betula pendula.   

Home