NATUURLEXICON


Puitaal   

Zoarces viviparus   


De Puitaal Zoarces viviparus is een vis die leeft op de zeebodem in de nabijheid van de kust. Hij komt ook vaak in brak water voor.  Hij meet 30 tot 50 cm.

Zijn voedsel bestaat uit kreeftjes, wormen en kleinere vissoorten.

Het vrouwtje brengt levende jongen ter wereld.  

Home