NATUURLEXICON


  Wollige Dopluis

Pulvinaria vitis


De Wollige Dopluis Pulvinaria vitis heeft een lengte tot 6 mm. Het lichaam bedekt met een hoornig bruin schild. Bij het leggen van eieren wordt het schild achteraan omhoog gebogen en wordt er een wollige wasafscheiding geproduceerd die als eizak dient.

We vinden deze soort op takken van verschillende soorten houtige gewassen zoals bijvoorbeeld Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna.

Deze schildluis komt vooral in tuinen en parken voor.

Home