NATUURLEXICON


 Puntbijvlieg  

Eristalis nemorum


De Puntbijvlieg Eristalis nemorum is een zweefvlieg met een kale zwarte middenstreep op het gezicht. Hij heeft een zeer kleine pterostigma in de vleugel dat vierkant of zelfs breder dan lang is. De vleugels zijn helder. Het mannetje heeft gele zijvlekken op het achterlijf. De gele zijvlekken kunnen bij het vrouwtje ontbreken. De achterrand van de rugplaatje zijn bij het vrouwtje wit. De Puntbijvlieg lijkt veel op de Kleine Bijvlieg Eristalis arbustorum.

De Puntbijvlieg heeft een lengte van 10 tot 13 mm en kan worden gezien van april tot oktober in open bossen, parklandschappen en andere open terreinen met enige beschutting.

De rattenstaartlarven  (zo genoemd vanwege de lange en dunne telescopische adembuis) zijn te vinden in vijvers, sloten of tijdelijke poeltjes en ook wel in vochtige koeienvlaaien. De ademhaling gebeurt door een adembuis, waardoor ze in vervuild water kunnen leven. De larven voeden zich met rottend organisch materiaal.

In het voorjaar kruipen de larven op het droge om te verpoppen.

Home