NATUURLEXICON


 Puntige Blaashoren  

Physella acuta   


De Puntige Blaashoren Physella acuta is een slak met een linksgewonden schelp. De schelp is eivormig, ongeveer anderhalve keer zo hoog als breed en heeft een spitse top. De laatste omgang beslaat ongeveer 2/3 van de totale schelphoogte. Er is geen navel. De soort wordt tot ongeveer 15 mm hoog.

Deze slak komt meestal in grotere, stilstaande wateren voor. De soort kan niet tegen droogvallen. 

  

Home