NATUURLEXICON


 Puntig Fonteinkruid  

Potamogeton friesii   


Het Puntig Fonteinkruid  Potamogeton friesii is een plant van zeer hard, ionenrijk (vooral kalkrijk), relatief ondiep, stilstaand tot zwak stromend water, met een modderige, licht tot matig organische, zeer zuurstofarme en carbonaatrijke zandige, venige of kleiige bodem.

De plant is te vinden in sloten, kanalen, beken, vijvers en plassen.

  

Home