NATUURLEXICON


 Puntkroos  

Lemna trisulca   


Het Puntkroos Lemna trisulca groeit in stilstaande plassen, ook in brak water. Dit kroos verdraagt geen grote bemesting. De blaadjes zweven onder water. Alleen bij de bloei in mei en juni komen de lancetvormige of eironde blaadjes bovendrijven. De bloemblaadjes zijn gereduceerd.

Deze soort verdwijnt bij een teveel aan drijvende waterplanten.    

Home