NATUURLEXICON


 Puntlijngrasuil  

Mythimna scirpi   


De Puntlijngrasuil Mythimna scirpi is een zeer zeldzame nachtvlinder.

Het is een warmteminnende soort die vooral voorkomt in droge, heischrale graslanden. De rupsen voeden zich met grassen.

Home