NATUURLEXICON


 Puntmutswasplaat  

Hygrocybe acutoconica   


De Puntmutswasplaat Hygrocybe acutoconica heeft een spits kegelvormige tot afgevlakte goudgele hoed met een diameter tot 6 cm. De hoed heeft een bultje. De oranjegele steel meet tot 10 cm.

Deze plaatjeszwam komt vrij zeldzaam voor in schrale graslanden, wegbermen en grazige plekken, ook in duinen.

Home