NATUURLEXICON


 Puntschubmier  

Lasius jensi   


De Puntschubmier Lasius jensi is een zeer zeldzame mier met een beperkte geografische verspreiding. Het is een soort van xerotherme tot halfdroge kalkgraslanden. Zij wordt zelden op zandgronden gevonden.

Deze soort kan in Vlaanderen ook in vochtige graslanden worden aangetroffen.

De Puntschubmier is een temporeel parasitaire soort van de Mergelmier Lasius alienus, die een typische soort is van kalkrijke bodems.

De wijfjes gaan onmiddellijk na de bruidsvluchten op zoek naar een geschikt gastnest. De soort bouwt vaak nestkoepels met door fungi en bodemmateriaal geconstrueerde papierdunne wanden. Aangezien deze mier strikt gebonden is aan de gastheermieren voor het stichten van haar nest en deze gastheer bovendien de voorkeur geeft aan kalkbodems, zal deze soort, net als haar gastheer, waarschijnlijk een zeldzame verschijning blijven in Vlaanderen.

De bruidsvluchten vinden plaats van juni tot september.

Home