NATUURLEXICON


 Puntsnuitbladluisdoder  

Pemphredon inornata


De Puntsnuitbladluisdoder Pemphredon inornata is een volledig zwarte wesp met een lengte van 5 tot 8 mm.

Deze algemene soort stelt weinig eisen aan de leefomgeving. De wesp komt zowel in droge als natte biotopen voor, ook in stedelijk gebied. De wesp vliegt van begin mei tot half oktober.

Het nest wordt gemaakt in met merg gevulde takken (Vlier, Braam), in vraatgangen van andere insecten in dood hout of in rietgallen van halmvliegen.

De prooien zijn bladluizen.

Als parasieten zijn de Langharige Kogelgoudwesp Pseudomalus auratus en de sluipwesp Perithous divinator bekend.

Home