NATUURLEXICON


 Purperknolcollybia  

Collybia tuberosa   


De Purperknolcollybia Collybia tuberosa is een plaatjeszwam. De witte hoed heeft een geelbruine tint in het centrum. Zijn diameter bedraagt tot 1,5 cechte tolm. De witte steel wordt 2,5 cm lang.

Deze saprotrofe zwam is te vinden op strooisel op zand of leem of op dode resten van andere zwammen (melkzwammen, russula’s) in loofbossen op matig vochtige tot droge, kalkarme en voedselarme zand- of leembodems. Soms groeit de soort in naaldbossen, en dan op een voedselrijke, kalkrijke zandgrond.

 

Home