NATUURLEXICON


 Purperorchis  

Orchis purpurea   


De Purperorchis Orchis purpurea is een orchidee die wel een meter hoog kan worden. Deze plant bloeit in mei en juni met opmerkelijke paarsachtige of roze bloemen. De bovenzijde van elke bloem (helm) is bruinrood. De onderzijde (lip) is wit met purperen stippen.

De bladeren zijn langwerpig; de wortel is een knol. De soort  groeit in loofbossen en in struweel op krijthellingen, soms op beschaduwde plaatsen, op een vochtige, voedselarme en kalkrijke bodem. Hoe lichter de standplaats, hoe meer bloemen de plant draagt.

In Vlaanderen is deze orchidee vrijwel alleen in de Voerstreek aan te treffen. In Nederland is de verspreiding beperkt tot Zuid-Limburg.

De populaties zijn klein en dat heeft tot gevolg dat de mogelijke bestuivers een ander gedrag gaan vertonen. Er treedt meer inteelt op met verzwakking van het ras tot gevolg. De kleine populaties zijn gevoelig voor toevallige factoren die sneller dan verwacht tot het verdwijnen van deze plant kunnen leiden.  

Home