NATUURLEXICON


 Purperslak  

Nucella lapillus   


De Purperslak Nucella lapillus komt voor aan de kust in spleten van stenen en rotsen, tussen zeepokken en mosselen, onder in de getijdenzone. Deze soort heeft een lengte tot 30 mm. Het is een roofslak die zich voedt met andere weekdieren en ronde gaatjes maakt in allerlei tweekleppigen.

Deze slak is in 2012 opnieuw aangetroffen aan de kust op rotsblokken op het strand in Zeebrugge (Vlaanderen). Er werden tientallen levende Purperslakken en honderden eikapsels gevonden. De slak was sinds 1981 uit Vlaanderen verdwenen omdat hij zich niet meer kon voortplanten.

In de Nederlandse kustwateren komt de soort vooral voor onder stenen in de open getijdenzone.

De populatie kreeg problemen met de voortplanting door een nieuwe verf tegen de aangroei van zeedieren op scheepsrompen. Die verf bevatte de stof tributyltin, die ervoor zorgde dat vrouwelijke dieren van de Purperslak mannelijke geslachtsorganen ontwikkelden. Daardoor werd de populatie steriel en verdween ze uit Vlaanderen. De verf met tributyltin werd in de loop der jaren echter verboden en moet sinds 2008 van alle scheepsrompen verwijderd zijn. De tributyltin-concentraties in het zeewater daalden en de populatie Purperslakken begon zich langzaam te herstellen aan de naburige kusten.

Home