NATUURLEXICON


 Puta-uil

Agrotis puta


De Puta-uil Agrotis puta is een vlinder die behoort tot de uiltjesfamilie. Het mannetje heeft lichte vleugels. Bij het vrouwtje zijn de vleugels donkerder. De vlinder meer 28 tot 32 mm. De vlinder vliegt van april tot oktober in 2 generaties.

De waardplanten van de rups zijn Zuring-soorten Rumex species, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinalis, Varkensgras Polygonum aviculare en andere kruidachtige planten. De rupsen komen ook voor op gekweekte sla-soorten.  

De soort overwintert als rups.


Home