NATUURLEXICON


 Putkopruwborstje  

Erigonella hiemalis


Het Putkopruwborstje Erigonella hiemalis is een zeer klein spinnetje. Het meet slechts 1,5 tot 2 mm. Deze soort bewoont vooral vochtige bossen. De spin leeft er in het strooisel en tussen mossen.

De spin kan worden gevonden van de herfst tot het voorjaar. De spin is volwassen van maart tot september.

De soort overwintert als rups.


Home