NATUURLEXICON


 Pyjamazweefvlieg  

Episyrphus balteatus   


De Pyjamazweefvlieg Episyrphus balteatus, ook Snorzweefvlieg of Dubbelbandzweefvlieg genoemd, is een tamelijk smal gebouwde zweefvlieg met een lengte tot 12 mm. Het borststuk heeft een metaalachtige koperkleur en is voorzien van 3 grijze lengtestrepen. Het achterlijf is geel met zwarte banden en strepen.

De soort is in bijna alle biotopen algemeen.

De soort is vaak zwevend aan te treffen bij schermbloemigen. Het vrouwtje legt de eitjes bij bladluiskolonies.

De larve is tamelijk doorschijnend gekleurd en heeft op het achtereinde een donkere hoorn met daarin de ademhalingsopeningen.

De larve voedt zich met bladluizen. De verpopping vindt plaats in een soort verharde huid, die men het puparium noemt.

De meeste exemplaren van deze soort vliegen in de herfst naar Zuid-Europa. Er zijn ook vrouwtjes die overwinteren bij ons. Reeds vroeg in het voorjaar komen ze weer te voorschijn. Later komen er zweefvliegen vanuit het zuiden bij.

In de herfst vliegen er ook veel donkerder Pyjamazweefvliegen. Dat komt doordat het verpoppen langer duurt.

Deze zweefvlieg is te zien van maart tot november.


Home