NATUURLEXICON


 Radijskalkspons   

Sycon raphanus   


De Radijskalkspons Sycon raphanus is een spons die leeft in zout water met voldoende detritus.

Deze spons is eirond of rond en wordt tot 2 cm groot.

Home