NATUURLEXICON


 Ralreiger   

Ardeola ralloides


De Ralreiger Ardeola ralloides is een vrij kleine reigerachtige; hij wordt 40 tot 50 cm lang met een spanwijdte tot 85 cm. Hij is overwegend geelbruin gekleurd. De hals is grijs gestreept. In het zomerkleed heeft hij rode poten en sierveren. In winterkleed zijn de poten geelgroen. Als de vogel opvliegt lijkt hij overwegend wit, doordat de bovenkant van de uitgeslagen vleugels en de staart wit zijn.

Het is een vogel van draslanden zoals rivierdalen, meren, irrigatiekanalen, sloten en rijstvelden. Hij vertoont een voorkeur voor rijk begroeide zoetwatermoerassen. De vogel broedt in kleine kolonies in bomen en struikgewas in moerasgebieden, vaak samen met andere reigerachtigen. Het is een trekvogel die overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Hij komt in Vlaanderen nog zeer zeldzaam voor als dwaalgast, maar wordt de laatste decennia wel frequenter gezien dan vroeger.

Home