NATUURLEXICON


Randstedelijke groengebieden


Randstedelijke groengebieden zijn groene ruimten die nog voldoende kenmerken dragen van het buitengebied en niet veraf liggen van grote groepen mensen.

Deze gebieden worden sterk bedreigd door stadsuitbreiding en actieve (lawaaierige) recreatie, al is het beter deze recreatie in de randstad toe te laten dan in de eigenlijke buitengebieden.


Home