NATUURLEXICON


 Rankende Duivenkervel   

Fumaria capreolata   


De Rankende Duivenkervel Fumaria capreolata is een zeldzame plant. Ze komt oorspronkelijk uit Zuidwest-Europa, maar is een kosmopoliet geworden in akkers, moestuinen en tuinheggen. Deze soort windt de bladassen rond andere planten. De soort heeft bredere bladslippen dan Gewone Duivenkervel Fumaria officinalis.

Ze bloeit van juni tot september met witte, gele of roze bloemen. De bladeren zijn geveerd.  

Home