NATUURLEXICON


 Rankende Helmbloem   

Ceratocapnos claviculata   


De Rankende Helmbloem  Ceratocapnos claviculata groeit op beschaduwde kapvlakten en bossen op zure, oude zandgronden over liggend sprokkelhout en laagblijvende struiken. De bodem moet stikstofrijk zijn.

Van juni tot september draagt de plant witte of gele bloemen die in trossen staan. De bladeren zijn samengesteld. De ranken hechten zich aan andere planten.Home