NATUURLEXICON


 Ratelaar   

Chorthippus biguttulus   


De Ratelaar Chorthippus biguttulus lijkt sterk op de Bruine Sprinkhaan Chorthippus brunneus, maar de vleugels zijn korter en breder.

De soort meet tot 22 mm en komt van juli tot november voor op droge ruderale terreinen, in bosranden, op droge graslanden en in droge, zonnige wegbermen. In de duinen is het een van de meest talrijke soorten.  

Het geluid bestaat uit luide snortonen, die in het begin aanzwellen en na enkele seconden plots eindigen.

Home