NATUURLEXICON


 Rattenvlo   

Xenopsylla cheopis   


De Rattenvlo Xenopsylla cheopis is een parasiet die voorkomt bij knaagdieren, met name bij de Zwarte Rat Rattus rattus en is de voornaamste vector voor de overdracht van builenpest.

Als de Rattenvlo bloed heeft opgezogen van een besmette rat kan de Pestbacterie Yersinia pestis na het bijten van een mens worden doorgegeven.

Home