NATUURLEXICON


 Rechte Driehoeksvaren   

Gymnocarpium robertianum   


De Rechte Driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum wordt 10 tot 45 cm hoog. Het blad van deze varen heeft een driehoekige vorm. De bladsteel is recht.  

De soort komt voor op licht beschaduwde, beschutte plaatsen en op vochtige, voedselarme, kalkrijke grond. De soort wordt aangetroffen in loofbossen, op mergel (hellingbossen), in struikgewas, kalkrijke rotsen, op oude muren, beschaduwde greppelkanten en perronkanten.

Deze varen is gevoelig voor vernietiging van de groeiplaatsen, door bijvoorbeeld renovatie van oude muren, voor verdroging, vermesting en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De plant is het hele jaar door gevoelig voor verstoringen.  


Home