NATUURLEXICON


 Rechtgesteelde Dwergcicadendoder   

Mimesa equestris   


De Rechtgesteelde Dwergcicadendoder Mimesa equestris, ook Roodlijfcicadendoder genoemd, is een slanke, zwart met rood gekleurde wesp, die behoort tot de roodlijfdwergcicadendoders. Het vrouwtje heeft een korte achterlijfssteel met een bolle bovenkant. De mannetjes hebben korte antennes. De wesp meet 5 tot 10 mm.

Deze wesp komt van april tot half oktober vrij algemeen voor in lichte eiken- en dennenbossen en droge heidelandschappen. De soort nestelt in zandige bodems, vooral op kale zandplekken en zandpaden. Het nest bestaat uit een lange gang met op het einde ervan enkele vertakkingen die in een nestcel eindigen.

De prooien zijn dwergcicaden.

Een waarschijnlijke parasiet bij deze soort is de goudwesp Elampus panzeri.

Home