NATUURLEXICON


Recombinant DNA-techniek


De Recombinant-DNA-techniek is een biochemische techniek om DNA-fragmenten van een organisme in een chromosoom van een ander organisme in te bouwen.

Het is een doelgerichte genetische manipulatie. Met behulp van enzymen, die op specifieke delen van de DNA-keten werken, wordt een stukje DNA uit het chromosoom geknipt en in een ander chromosoom ingebouwd.

Zo verkrijgt het ontvangende organisme de eigenschappen die het donororganisme had. Op die manier kunnen bijvoorbeeld micro-organismen gemaakt worden die allerlei gunstige kenmerken hebben, zoals het kunnen produceren van medicinale stoffen.

De recombinant-DNA-techniek heeft grote mogelijkheden. Er kunnen door deze techniek planten geproduceerd worden die resistent zijn tegen ziekten en bijvoorbeeld koeien die meer vlees of melk geven.

Uiteraard zijn er ernstige ethische bezwaren tegen deze manipulaties. Het genereren van “nieuwe” soorten is niet zonder gevaar.

Ook chemische bestrijdingsmiddelen werden in de vorige eeuw door velen bejubeld, omwille van de vele “voordelen”. Tegenwoordig sterven nog steeds planten, dieren en mensen aan de ongewilde gevolgen ervan.


Home