NATUURLEXICON


Reducenten


Reducenten zijn de opruimers of destruenten in de natuur.

Het zijn organismen die leven van dode planten en dieren en deze daardoor verkleinen en opruimen, zodat de stoffen onder andere weer vrijkomen voor de planten.

Reducenten voltooien de afbraak van dode planten en dieren. Ze spelen een belangrijke rol bij de humusproductie. De oorspronkelijke organische stoffen van de dode organismen worden omgezet in anorganische stoffen, die weer door de primaire producenten, de planten, kunnen worden gebruikt.

Schimmels, bacteriën, pissebedden, duizendpoten en wormen vormen als reducenten naast de producenten en de consumenten een belangrijke schakel in het trofiesysteem.

Home